Veel animo voor collectieve doorspuitactie blokdrainages Getsewoud!

 

Na een succesvolle doorspuitactie van de blokdrainages in 2010 gaan wij deze actie ook in 2016 weer succesvol herhalen!!

In goed overleg met diverse partijen o.a. de Gemeente Haarlemmermeer, Wijkraad Getsewoud en Ymere hebben wij een aangepast laag tarief bepaald waarvoor de bewoners zich kunnen aanmelden en hieraan deelnemen.

Het is in de Wijk Getsewoud in Nieuw Vennep van groot belang het grondwaterpeil in de kruipruimtes onder de woningen tot het minimale te beperken. Deze wijk is vanaf 1999 op een voormalige akkergrond gerealiseerd in de Haarlemmermeerpolder. Wanneer het grondwater goed zijn weg naar het oppervlaktewater kan bereiken is dit geen enkel probleem. Een goed werkende drainage afvoer is daarom een pré! Veel bewoners geven aan dat zij op dit moment helemaal geen last van grondwater ondervinden en dat is alleen maar goed. Maar om dit in de toekomst zo te houden is het aan te raden om goed onderhoud uit te voeren aan de drainage. Dit doen wij doormiddel van het op lagedruk met water inwendig te reinigen. Op deze manier verwijderen wij de oer aangroei en kan de afvoer weer draineren.

De inschrijving is een aantal weken geleden gestart en wij merken dat er veel animo is vanuit de wijk.

Er zijn inmiddels c.a. 300 aanmeldingen binnen en iedere dag worden dit er nog meer. De termijn voor inschrijving is verlengd, in plaats van 1 Maart is het daarom nu tot en met 31 Maart!

 

Heeft u eventueel vragen, Rocco van Grootveld behandeld ze graag.

Hij is daarom dagelijks tijdens kantooruren te bereiken op 0252-620042.