Stank detecteren

Oorzaak stankoverlast

Een slecht of niet goed functionerende riolering (bijvoorbeeld door lekkage of breuk) kan zorgen voor stankoverlast. Een veel voorkomend probleem is rioolstank. Deze stank wordt vaak veroorzaakt door open verbindingen en kleine scheurtjes in rioolleidingen.

Lokaliseren lekkage

Stankoverlast is niet met het blote oog waar te nemen. Daarom is het vaak lastig om de oorzaak van het probleem te traceren. Door middel van rook/ neveldetectie kan eenvoudig achterhaald worden waar de stankoverlast vandaan komt. Met behulp van een rook/ nevelgenerator wordt het rioolstelsel gevuld met milieu vriendelijke nevel. Stankproblemen zijn door deze methode eenvoudig te traceren. De nevel zal namelijk door de kleinste kieren of scheurtjes naar buiten komen (waar de stank dit ook doet). De rook/ nevel is duidelijk te zien en de oorzaak van het probleem kan nu verholpen worden.

Ook het niet functioneren van sifons en andere stankafsluiters wordt direct zichtbaar bij het gebruik van de rookgenerator. Mocht blijken dat de riolering defect is door een lekkage, dan kunnen wij eventueel door middel van een camera inspectie, de locatie van het defect traceren.

U kunt met stankdetectie aanzienlijk besparen op kosten. Het voorkomt in veel gevallen namelijk het bloot leggen van het rioleringsstelsel.