Vetafscheider ledigen & reinigen

Daar waar er keukens of andere (productie)ruimten zijn waar levensmiddelen worden bereid, verdwijnt er veel ‘vet en viezigheid’ in het riool. Deze panden moeten conform de NEN 7087 worden voorzien van een vetafscheider. Dit betekent dat de meeste horecabedrijven, maar dus ook andere dienstverlenende organisaties en bedrijven in de levensmiddelenindustrie een vetafscheider hebben. Een vetafscheider zorgt ervoor dat vet en slib wordt gescheiden van het afvalwater.

Regels voor de vetafscheider

De regels voor de vetafscheider zijn vastgelegd in de NEN-EN-1825. Hierin staat dat eigenaren ervoor moeten zorgen dat hun vetafscheider naar behoren werkt. Heeft u een vetafscheider, dan bent u er dus voor verantwoordelijk dat deze zo vaak als nodig is wordt geledigd. Hoe vaak uw vetafscheider moet worden geledigd, is afhankelijk van hoe snel deze vol zit. Dat wordt weer bepaald door de hoeveelheid water en vet dat via de vetafscheider wordt afgevoerd.

Wanneer zit een vetafscheider vol?

De NEN bepaalt dat de slibopvangruimte maximaal voor de helft gevuld mag zijn. De vetopslagruimte tussen de schotten mag maximaal 80% vol zijn. Over het algemeen is het zo dat wanneer de vetopslagruimte voor 80% vol zit, er een vetlaag van 15 à 16 cm. in het filter aanwezig is. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat deze NEN bepalingen niet worden overschreden!

Vetafscheider ledigen

Elkro B.V. is gespecialiseerd in het ledigen en reinigen van vetafscheiders en is verplicht het afval op een verantwoorde manier aan te bieden voor verwerking. Na het reinigen van uw vetafscheider ontvangt u dan ook documenten die u garanderen dat de verdere verwerking hiervan op de juiste wijze geschiedt.

Onderhoudscontract voor uw vetafscheider

Wilt u er zeker van zijn dat u voldoet aan uw onderhoudsverplichtingen aangaande uw vetafscheider, dan kunt u het beste een onderhoudscontract afsluiten voor het periodiek laten reinigen hiervan. Elkro B.V. meet de dikte van de vet- en sliblaag in uw vetafscheider en kan zo voor u bepalen hoe vaak deze gereinigd moet worden. Vervolgens zorgen wij er voor dat uw vetafscheider optimaal blijft werken

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen / op zoek naar deskundig advies of uw probleem is hierboven niet behandeld neemt u dan contact met ons op en dan gaan wij met u samen bekijken hoe we uw probleem kunnen oplossen.