Drainage reinigen 

Drainage is het kunstmatig ontwateren van de bodem. Het grondwaterpeil wordt hierdoor verlaagt. Deze drainagebuizen komen vaak voor in kelders en kruipruimtes van woningen maar ook  onder tuinen of sportvelden.

Na de aanleg van de drainage is het wel zaak deze drainage in goede conditie blijft. Afhankelijk van de grondsoort zal enig onderhoud van de drains noodzakelijk zijn. De regelmaat van reinigen is sterk afhankelijk van de grondsoort. Vooral bij ijzerhoudende grond zal het waterafvoerend vermogen van de drains sterk afnemen.

Het reinigen kan gebeuren met een drainspuit. Elkro B.V. kan met verschillende middelen de drainage reinigen.  Meerendeels gebeurd het reinigen van de drainage middels een lichtgewicht slang. Onder lage druk wordt de drain gereinigd. Dit om beschadiging aan de te voorkomen.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen of uw probleem is hierboven niet behandeld neemt u dan contact met ons op en dan gaan wij met u samen bekijken hoe we uw probleem kunnen oplossen.