IBA/ Septictank ledigen en reinigen

IBA – Individuele Behandeling van Afvalwater

Alle percelen die niet zijn aangesloten op de riolering, zijn sinds 1 januari 2005 verplicht om een werkend IBA-systeem te hebben voor de verwerking van het afvalwater. Er zijn vier klassen IBA’s. Klasse 1 is de bekendste: een septische put (de septic tank). IBA’s van klasse 2, 3A en 3B voldoen aan KIWA certificatie-eisen voor een bepaald (aanvullend) zuiveringsrendement. Een IBA van klasse 2 verwijdert vooral zwevende stoffen, een IBA van klasse 3A verwijdert ook stikstof en een IBA van klasse 3B verwijdert daarnaast ook fosfaat.

Septic tank

De septic tank is de meest bekende IBA, dus daarover vertellen wij hier wat meer over.

De septic tank is eigenlijk de moderne variant op de ouderwetse beerput. De septic tank heeft een gecombineerde werking (een fysische en biologische) en werkt vooral als een bezinker. In theorie kunnen septic tanks jarenlang belast worden zonder vol te raken. Echter, ons klimaat is niet optimaal voor ondersteuning van de biologische afbraak in de septic tank. Daarom zult u met regelmaat de septic tank moeten ledigen.

Elkro B.V. kan deze putten voor u ledigen en reingen en de vrij gekomen afvalstoffen afvoeren en verwerken.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen of uw probleem is hierboven niet behandeld neemt u dan contact met ons op en dan gaan wij met u samen bekijken hoe we uw probleem kunnen oplossen.