Rioleringen repareren / renoveren of vervangen

Riool repareren

Een voorbeeld van een rioollekkage: Rioollekkage kan ontstaan door het afbreken, afscheuren of door het verschuiven van onderdelen van de riolering. Wanneer één van deze problemen zich voor doen, Kan Elkro B.V. u helpen. Wij komen naar u toe en zorgen ervoor dat we snel uw riool repareren. Wanneer u dit niet doet kan wateroverlast het gevolg zijn, waardoor u voor nog veel meer kosten komt te staan. Beter voorkomen dan genezen.

Gedeeltelijke rioolrenovatie

Steeds vaker past Elkro B.V. bij een rioolreparatie de techniek van gedeeltelijke rioolrenovatie toe. Door toepassing van deelrenovatie kan plaatselijke schade zonder hak-, breek- en graafwerk snel en eenvoudig worden hersteld. Kostbare vloeren, bestratingen en tuinen blijven gespaard en drukke verkeersknooppunten blijven toegankelijk. Renoveren is de leiding van binnenuit repareren doormiddel van een rioolkous met een harssoort tegen de wand te verkleven.

vervangen van het riool

Het repareren, vervangen en renoveren van de riolering is voor Elkro B.V. dagelijks werk. Rioolreparatie en –vernieuwingsploegen zijn dagelijks onderweg om kleine en grote reparaties uit te voeren. Wij kunnen zowel binnen als buiten het pand de rioleringsleidingen repareren en vernieuwen. Elkro B.V. is in het bezit van alle benodigde vergunningen voor de diverse benodigde werkzaamheden aan het riool.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen of uw probleem is hierboven niet behandeld neemt u dan contact met ons op en dan gaan wij met u samen bekijken hoe we uw probleem kunnen oplossen.